Za pregledavanje ove stranice potreban Vam je flash player. Flash player možete pronaći ovdje. Nakon što ga preuzmete potrebno ga je instalirati. To ćete učiniti tako da pokrenete datoteku "install_flash_player.exe".

KAKO NAPRAVITI GRAFIČKU PRIPREMU POSJETNICA?

Iako na prvi pogled izrada posjetnica izgleda kao jako jednostavan proces, potrebno je poznavati nekoliko pravila kod izrade istih kako bi se dobio dokument (PDF) koji je moguće bez ikakvih problema otisnuti.

Izradom posjetnica prateći ova pravila u otisku ćete dobiti točno ono što ste zamislili i drastično ćete smanjiti vrijeme izrade posjetnica, jer će u potpunosti nestati potreba za doradom datoteka koje nam isporučujete.

Kroz nekoliko jednostavnih koraka pokazati ćemo vam kako pravilno napraviti grafičku pripremu posjetnica.

KREIRANJE NOVOG DOKUMENTA

Prilikom kreiranja novog dokumenta potrebno je obratiti pozornost na nekoliko opcija koje je moguće odabrati.
Najbitnija je svakako dimenzija posjetnice koju želite (90 x 50 mm je standardna dimenzija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sljedeće na što morate obratiti pozornost jest napust (bleed), koji se stavlja kao osiguranje kod izrezivanja pojedinih posjenica sa arka papira. Naime, rezanje nikada nije 100% savršeno i uvijek postoji zanemarivo odstupanje, te ukoliko postavite punu boju na sam rub reza, postoji šansa da prilikom rezanja ostane malen komad bijelog papira.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovako izgleda pravilno postavljen dokument za izradu posjetnica u Adobe Illustrator aplikaciji. Crni okvir prestavlja površinu posjetnice, a crveni okvir predstavlja napust (bleed), tj. prostor na koji je potrebno "razvuči" elemente koji su načinjeni iz pune boje. U sljedeće dvije slike ćete na primjerima vidjeti kako je ispravno koristiti napust (bleed), a kako nije:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovo je tipičan primjer greške kod izrade posjetnica, jer je sadržaj načinjen od pune boje namješten točno na rub virtualne posjetnice, umjesto da ga se raširi preko napusta, kao što možete vidjeti na sljedećoj slici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kada su elementi sačinjeni od pune boje rašireni na ovaj način, ne postoji šansa da kod izrezivanja pojedine posjetnice dođe do problema bijelih ostataka papira, te će svaki rub biti savršen.
Preporučena dimenzija napusta (bleed) kod izrade posjetnica jest 2 milimetra.

Osim napusta (bleed), važno je kreirati dokument u CMYK bojama umjesto u RGB-u koji je najrašireniji na webu i kod fotografija.
Ovo je važno jer uređaji za tisak koriste upravo ovaj način "mješanja" boja, te ćete sa time dobiti ispis boja najsličniji onome kojeg vidite na svojem ekranu. Ukoliko slučajno ostavite dokument u RGB-u, nismo u mogućnosti garantirati da će ispisane boje biti jednake onima koje vi imate na svojem ekranu.

Fontove sa kojima ste napravili vašu posjetnicu prije snimanja u PDF pretvorite u krivulje.

Posljednja, ali nikako manje bitnja stvar jest rezolucija dokumenta, koja ne bi smjela biti ispod 200 dpi, a mi preporučamo korištenje 300 dpi.

SNIMANJE DOKUMENTA - PDF

Kada ste završili dizajniranje posjetnice u nekoj od aplikacija koje se mogu koristiti za tu svrhu (Photoshop, Illustrator, InDesign, Corel Draw, Paint Shop Pro, GIMP...), potrebno je vaš dizajn snimiti u format koji se koristi u cijelom grafičarskom svijetu - PDF.

Kako biste mogli napraviti PDF dokument kvalitete potrebne za tisak, na računalu trebate imati instaliranu neku od aplikaciju za izradu PDF dokumenata. Svakako najpoznatija takva aplikacija jest Adobe Acrobat, koji je sinonim za izradu i doradu PDF dokumenata. Jedini njegov nedostatak jest to što je komercijalan, te samim time nije pristupačan malim korisnicima. Za takve korisnike postoje mnoga besplatna rješenja koje je moguće preuzeti sa interneta i koristiti bez ograničenja.

Ovo su neke od besplatnih aplikacija koje možete korisiti za izradu PDF dokumenata :

- Primo PDF

- Cute PDF Writer

- Bullzip PDF Printer

- PDF Creator

IZRADA PDF DOKUMENATA

Kod izrade PDF dokumenata bitno je razumijeti na koji način se oni kreiraju. Za razliku od klasičnog snimanja koristeći funkciju "Save as", PDF dokumenti se printaju! Iako ovo možda djeluje zbunjujuće, u praksi je izuzetno praktično, jer omogućuje da iz bilo koje aplikacije kreirate PDF dokument.

Nakon instalacije neke od gore navedenih aplikacija, među instaliranim printerima na vašem računalu ćete pronaći jedan novi, PDF printer. Način njegovog korištenja je identičan korištenju bilo kojeg printera, s tom razlikom što je konačni rezultat PDF datoteka umjesto papira. Jednostavno odaberite "Print" opciju u aplikaciji koju koristite, odaberite PDF printer, kada budete upitani odaberite ime datoteke i njezinu putanju i pričekajte nekoliko trenutaka kako bi PDF dokument bio kreiran.

Kod izrade PDF dokumenta obratite pozornost na sljedeće postavke:

- rezoluciju ispisa PDF dokumenta (300dpi)

- način mješanja boja - mora biti CMYK

- dimenzije dokumenta - koje moraju biti jednake dimenzijama posjetnice + napust 2mm

- embedding slika u PDF dokument (uključiti kako bi sva korištena rasterska grafika bila ubačena unutar PDF dokumenta)

GOTOVI PREDLOŠCI

Kako bismo vam olakšali početak rada na vašoj posjetnici, u nastavku možete pronaći predloške u formatima nekih od najpoznatijih aplikacija, koje su postavljene po standardnim dimenzijama posjetnica, te sa namještenim napustima i granicama teksta:

 Adobe Photoshop predložak

 Adobe Illustrator predložak

 Adobe InDesign predložak

 PDF predložak