Za pregledavanje ove stranice potreban Vam je flash player. Flash player možete pronaći ovdje. Nakon što ga preuzmete potrebno ga je instalirati. To ćete učiniti tako da pokrenete datoteku "install_flash_player.exe".

Što je brošura?

Što je brošura???

Brošure su popularno i opće primjenjivo sredstvo informiranja tj. tržišne komunikacije. Koriste se za oglašavanje i povećanje prodaje različitih skupina proizvoda,usluga. Izrađujemo ih u raznim dimenzijama, na raznim vrstama papira u različitom opsegu, te ih dorađujemo na različite načine, a sve u svrhu Vaše promocije i orginalnosti.

Kome je potrebna brošura?

Kome je potrebna brošura???

Svim poduzećima ili obrtima koji žele promovirati svoje usluge, proizvode,događaje...

Koliko traje tisak tj. izrada brošure?

Koliko traje tisak tj. izrada brošura???

Rok izrade brošura u našem poduzeću ovisi o pripremljenosti Vašeg materijala za tisak. Naručujete li ih prvi puta tada je prvo potrebno brošuru dizajnirati i izraditi pripremu za tisak, za što je potrebno oko 10 dana (ovisno o složenosti materijala, broju stranica, posebnim zahtijevima...). Naručujte li ponovni tisak svojih brošura, bez izmjena ili već imate vlastitu pripremu za tisak (sukladnu našim standardima tj. tehnološkom procesu), rok može biti puno kraći.

Cjenik brošure...

Cjenik brošura...

Za cijene izrade brošura molimo Vas da nam pošaljete mail s potrebnim informacijama koje se traže u online narudžbi brošura. Za što precizniju cijenu molimo Vas da ispunite što više polja tj da nam pošaljete što više informacija za izradu vaših brošura. Kalkulacija cijena brošura se sastoji od više elemenata i ako nedostaje samo jedan element cijena nemože biti konačna.

on line narudžba letka

on line narudžba BROŠURE