Za pregledavanje ove stranice potreban Vam je flash player. Flash player možete pronaći ovdje. Nakon što ga preuzmete potrebno ga je instalirati. To ćete učiniti tako da pokrenete datoteku "install_flash_player.exe".

Što je letak?

Što je letak ???

Letak je popularno i opće primjenjivo sredstvo informiranja tj. tržišne komunikacije. Koristi se za oglašavanje i povećanje prodaje različitih skupina proizvoda, te poticanje kupnje u pojedinim trgovinama i trgovačkim lancima. Letci su jedno od najjačih oružja za borbu u konkurentskom ratu na tržištu.

Kome je potreban letak?

Kome je potreban letak ???

Svim tvrtkama koje žele uspješno poslovati i steći povjerenje svojih klijenata. Letci su jedno od najjačih oružja za borbu u konkurentskom ratu na tržištu.

Koliko traje tisak tj. izrada letaka?

Koliko traje tisak tj. izrada letaka ???

Rok izrade letaka u našem poduzeću ovisi o pripremljenosti Vašeg materijala za tisak. Naručujete li ih prvi puta tada je prvo potrebno letke dizajnirati i izraditi pripremu za tisak, te je rok izrade 3 do 7 radnih dana. Naručujte li ponovni tisak svojih letaka, bez izmjena ili već imate vlastitu pripremu za tisak (sukladnu našim standardima tj. tehnološkom procesu), rok može biti puno kraći.

Cjenik letaka...

Cjenik letaka...

Za cijene izrade letaka molimo Vas da nam pošaljete mail s potrebnim informacijama koje se traže u online narudžbi letaka. Za što precizniju cijenu molimo Vas da ispunite što više polja tj da nam pošaljete što više informacija za izradu vaših letaka. Kalkulacija cijena letka se sastoji od više elemenata i ako nedostaje samo jedan element cijena nemože biti konačna.

on line narudžba letka

on line narudžba LETKA