Posjetnice - Premium

KAKO NAPRAVITI GRAFIČKU PRIPREMU POSJETNICA – VIZITKI ?

Grafička priprema podrazumijeva niz stručnih radnji kojima se vaš dizajn prilagođava tiskovnoj formi za određenu tehniku tiska, kao i izradu vizualnog predloška koji dobivate na odobrenje prije tiska.

KAKO NAPRAVITI GRAFIČKU PRIPREMU POSJETNICA?

Iako na prvi pogled izrada vizitke izgleda kao jako jednostavan proces. Potrebno je poznavati nekoliko pravila kod izrade istih kako bi se dobio dokument (PDF) koji je moguće bez ikakvih problema otisnuti.

Izradom posjetnica prateći ova pravila u otisku ćete dobiti točno ono što ste zamislili i drastično ćete smanjiti vrijeme izrade posjetnica, jer će u potpunosti nestati potreba za doradom datoteka koje nam isporučujete.

Kroz nekoliko jednostavnih koraka pokazati ćemo vam kako pravilno napraviti grafičku pripremu posjetnica.

KREIRANJE NOVOG DOKUMENTA

Prilikom kreiranja novog dokumenta potrebno je obratiti pozornost na nekoliko opcija koje je moguće odabrati.
Najbitnija je svakako dimenzija posjetnice koju želite (90 x 50 mm je standardna dimenzija)

Sljedeće na što morate obratiti pozornost jest napust (bleed). Napust se stavlja kao osiguranje kod izrezivanja pojedinih posjenica sa arka papira. Naime, rezanje nikada nije 100% savršeno i uvijek postoji zanemarivo odstupanje. Ukoliko postavite punu boju na sam rub reza, postoji šansa da prilikom rezanja ostane malen komad bijelog papira.

Ovako izgleda pravilno postavljen dokument za izradu posjetnica u Adobe Illustrator aplikaciji. Crni okvir prestavlja površinu posjetnice, a crveni okvir predstavlja napust (bleed), tj. prostor na koji je potrebno “razvuči” elemente koji su načinjeni iz pune boje. U sljedeće dvije slike ćete na primjerima vidjeti kako je ispravno koristiti napust (bleed), a kako nije:

Ovo je tipičan primjer greške kod izrade posjetnica. Sadržaj načinjen od pune boje namješten točno na rub virtualne posjetnice, umjesto da ga se raširi preko napusta, kao što možete vidjeti na sljedećoj slici.

Kada su elementi sačinjeni od pune boje rašireni na ovaj način, ne postoji šansa da kod izrezivanja pojedine posjetnice dođe do problema bijelih ostataka papira, te će svaki rub biti savršen.
Preporučena dimenzija napusta (bleed) kod izrade posjetnica jest 2 milimetra sa svih strana prema rezu.

 

Osim napusta (bleed), važno je kreirati dokument u CMYK bojama umjesto u RGB-u koji je najrašireniji na webu i kod fotografija.
Ovo je važno jer uređaji za tisak koriste upravo ovaj način “mješanja” boja, te ćete sa time dobiti ispis boja najsličniji onome kojeg vidite na svojem ekranu. Ukoliko slučajno ostavite dokument u RGB-u, nismo u mogućnosti garantirati da će ispisane boje biti jednake onima koje vi imate na svojem ekranu.

Fontove sa kojima ste napravili vašu posjetnicu prije snimanja u PDF pretvorite u krivulje.

Posljednja, ali nikako manje bitnja stvar jest rezolucija dokumenta, koja ne bi smjela biti ispod 200 dpi, a mi preporučamo korištenje 300 dpi.
Neka ovdje napisana pravila su uvijek ista kod izrade grafičke pripreme i  ostalih materijala. Razlika može postojati kod načina upotrebe različitih alata ili programa.
Grafička priprema kod “amatera” je najveća nepoznatica, tako da bi ovaj tekst mogao olakšati samo razumijevanje istoga.

Ili jednostavno kliknite na ovaj link i tu pronađite svoje rješenje.