Naljepnice

Naljepnice danas imaju višestruku primjenu, bilo da se radi o promo naljepnicama kojima želimo promovirati vlastito poduzeće odnosno proizvod ili o službenim naljepnicama (HR, CRO).

Naljepnice izrađujemo raznim tehnikama tiska (digitalni, offset, sito, solventni tisak) kao i na raznim materijalima (papirnatim materijalima, PVC folijama ) ili ih izrezujemo iz folija u boji.

Koliko traje izrada?
Rok izrade naljepnica ovisi o pripremljenosti Vašeg materijala za tisak. Naručujete li ih prvi puta tada je prvo potrebno naljepnice dizajnirati i izraditi pripremu za tisak, te je rok izrade 2 do 5 radnih dana. Naručujte li ponovni tisak, bez izmjena ili već imate vlastitu pripremu za tisak (sukladnu našim standardima tj. tehnološkom procesu), rok može biti puno kraći.

Cijena izrade naljepnica
Za izračun cijene naljepnica molimo vas da nam pošaljete mail s potrebnim informacijama koje se traže u online narudžbi. Za što precizniju cijenu molimo da ispunite što više polja, tj. da nam pošaljete što više informacija za izradu. Kalkulacija cijene sastoji se od više elemenata i ako nedostaje samo jedan element cijena ne može biti konačna.

Online narudžba naljepnica

-->