Omoti

Omoti, poput ostale ambalaže, čuvaju proizvod od oštećenja te pružaju osnovne informacije o proizvodu. U tom smislu je važno kakav će on biti, koje debljine i kojih dimenzija. Najčešće radimo omote za CD-e i DVD-e. Kod izrade omota izuzetno je važan još jedan segment – njegov dizajn. Omot npr. CD-a mora ostaviti odličan vizualan dojam, biti efektan i privlačan kako bi privukao neodlučne potrošače koji nisu upoznati sa samim sadržajem proizvoda.

Cijena izrade omota
Za cijene izrade omota molimo da nam pošaljete mail s potrebnim informacijama koje se traže u online narudžbi. Za što precizniju cijenu molimo Vas da ispunite što više polja, tj. da nam pošaljete što više informacija za izradu. Kalkulacija cijene sastoji se od više elemenata i ako nedostaje samo jedan element cijena ne može biti konačna.

Online upit omota

  • NV katalog 2024.

    Novi Val katalog 2024

-->