Ulaznice – karte

Ulaznice ili karte sastavni su dio svakog koncerta ili važnijeg društvenog događaja. Rade se u blokovima s perforacijom, od debljeg papira, obično su numerirane kako ne bi došlo do protuzakonite manipulacije. Koriste se i za razne sportske manifestacije ili kao potvrda primitka/izdavanja robe.

Koliko traje izrada?
Rok izrade ulaznica u ovisi o pripremljenosti Vašeg materijala za tisak. Naručujete li ih prvi puta tada je prvo potrebno karte dizajnirati i izraditi pripremu za tisak, te je rok izrade 3 do 7 radnih dana. Naručujte li ponovni tisak, bez izmjena ili već imate vlastitu pripremu za tisak (sukladnu našim standardima tj. tehnološkom procesu), rok može biti puno kraći.

Cijena izrade
Za izračun cijene izrade ulaznica molimo vas da nam pošaljete mail s potrebnim informacijama koje se traže u online narudžbi. Za što precizniju cijenu molimo da ispunite što više polja, tj. da nam pošaljete što više informacija za izradu. Kalkulacija cijene sastoji se od više elemenata i ako nedostaje samo jedan element cijena ne može biti konačna.

Online upit ulaznica

  • NV katalog 2024.

    Novi Val katalog 2024

-->