Pozivnice

Planirate poseban poslovni event, rođendan, zabavu ili godišnjicu?
Za uspjeh eventa su uz organizaciju te dobru zabavu, svakako zaslužne i pozivnice, kojima na neki način svaki event i počinje.
Neka vas vaš poslovni uspjeh prati kroz najsitnije detalje vizualnog identiteta koji možemo replicirati na pozivnice eventa koji pripremate. A svaka vrsta slavlja može pokazati najavu svog karaktera na posebno dizajniranoj pozivnici prema vašim željama.
Svakom pozivnicom, bez obzira na karakter događaja, možete započeti novu uspješnu priču u poslu ili privatno.

Koliko traje izrada?
Rok izrade pozivnica u ovisi o pripremljenosti Vašeg materijala za tisak. Naručujete li ih prvi puta tada je prvo potrebno pozivnice dizajnirati i izraditi pripremu za tisak, te je rok izrade 3 do 7 radnih dana. Naručujte li ponovni tisak, bez izmjena ili već imate vlastitu pripremu za tisak (sukladnu našim standardima tj. tehnološkom procesu), rok može biti puno kraći.

Cijena izrade
Za izračun cijene izrade pozivnica molimo vas da nam pošaljete mail s potrebnim informacijama koje se traže u online narudžbi. Za što precizniju cijenu molimo da ispunite što više polja, tj. da nam pošaljete što više informacija za izradu. Kalkulacija cijene sastoji se od više elemenata i ako nedostaje samo jedan element cijena ne može biti konačna.

Online upit pozivnica

  • NV katalog 2024.

    Novi Val katalog 2024

-->