Digitalni sublimacijski tisak

Digitalni sublimacijski tisak je tehnika tiska u kojem se sublimacijska boja otisne na papir te se onda u preši, pod visokom temperaturom i pritiskom prenosi na materijal (npr. majicu) gdje se sjedinjuje s česticama tkanine i postaje njezin sastavni dio. Postupkom sublimacije željeni motivi mogu se prenijeti na razne predmete: šalice, kape, upaljače, olovke, USB i sl. Sublimacijski tisak karakterizira preciznost izrade i životopisne boje.

t-shirt
t-shirt