Oslikavanje vozila

Oslikavanjem poslovnog vozila osiguravate vidljivost reklame.
Reklama koja radi za Vas 0-24h 365 dana u godini, dok vozite i poslujete ili dok ste parkirani.

Koliko traje izrada?
Rok izrade oslikavanja vozila ovisi o pripremljenosti Vašeg materijala za tisak. Naručujete li prvi puta tada je prvo potrebno dizajnirati i izraditi pripremu za tisak, te je rok izrade 3 do 7 radnih dana. Naručujte li ponovni tisak, bez izmjena ili već imate vlastitu pripremu za tisak (sukladnu našim standardima tj. tehnološkom procesu), rok može biti puno kraći.

Cijena izrade
Za izračun cijene izrade oslikavanja vozila molimo vas da nam pošaljete mail s potrebnim informacijama koje se traže u online narudžbi. Za što precizniju cijenu molimo da ispunite što više polja, tj. da nam pošaljete što više informacija za izradu. Kalkulacija cijene sastoji se od više elemenata i ako nedostaje samo jedan element cijena ne može biti konačna.

Online upit diploma - zahvalnica

  • NV katalog 2024.

    Novi Val katalog 2024

-->