Brošure

Brošure su popularno i opće primjenjivo sredstvo informiranja tj. tržišne komunikacije.

Koriste se za oglašavanje i povećanje prodaje različitih skupina proizvoda i usluga.

Izrađujemo ih u raznim dimenzijama, na raznim vrstama papira u različitom opsegu, te ih dorađujemo na različite načine, a sve u svrhu Vaše promocije i originalnosti.

Svim poduzećima ili obrtima koji žele promovirati svoje usluge, proizvode, događaje…

Rok izrade brošura ovisi o pripremljenosti Vašeg materijala za tisak. Naručujete li ih prvi puta tada je prvo potrebno brošuru dizajnirati i izraditi pripremu za tisak, za što je potrebno oko 10 dana (ovisno o složenosti materijala, broju stranica, posebnim zahtjevima…). Naručujte li ponovni tisak brošure, bez izmjena ili već imate vlastitu pripremu za tisak (sukladnu našim standardima tj. tehnološkom procesu), rok može biti puno kraći.

Za cijene izrade brošura molimo da nam pošaljete mail s potrebnim informacijama koje se traže u online narudžbi brošura. Za što precizniju cijenu molimo Vas da ispunite što više polja, tj. da nam pošaljete što više informacija za izradu. Kalkulacija cijene sastoji se od više elemenata i ako nedostaje samo jedan element cijena ne može biti konačna.

Ako Vas više zanima izrada letaka, njih možete pronaći ovdje.

Online upit - brošure

  • NV katalog 2024.

    Novi Val katalog 2024

-->