Tetrapak

Tetrapak je vrsta ambalaže koja se koristi za pakiranje tekućih proizvoda. Sastoji se od kartonskog papira koji je u svojoj unutrašnjosti plastificiran. Dobio je ime po švedskoj tvrtci Tetra Pak, a danas je postao sinonim za sve vrste kartonskog pakiranja tekućina. Tetrapak čuva proizvod od oštećenja i kvarenja te pruža osnovne informacije o proizvodu. U njemu se najčešće pakira mlijeko, mliječni proizvodi, sokovi. Obzirom na brojnu konkurenciju, kod izrade tetrapaka izuzetno je važan još jedan segment – njegov dizajn. On mora ostaviti odličan vizualan dojam i biti uočljiv jer će jedino primamljivim izgledom privući potrošača na kupnju.

Mi znamo kako vaš proizvod učiniti atraktivnim. Naše iskustvo temeljimo na dugogodišnjem radu s brojnim partnerima.

Cijena izrade tetrapaka

Za cijene izrade tetrapak kutije molimo da nam pošaljete mail s potrebnim informacijama koje se traže u online narudžbi. Za što precizniju cijenu molimo Vas da ispunite što više polja, tj. da nam pošaljete što više informacija za izradu. Kalkulacija cijene sastoji se od više elemenata i ako nedostaje samo jedan element cijena ne može biti konačna.

Online upit tetrapaka

  • NV katalog 2024.

    Novi Val katalog 2024

-->