Diplome – Zahvalnice

Diplome i zahvalnice su isprave kojima se svečano priznaje određeni uspjeh, zasluga ili staž članstva.
Postoje još od stare Grčke te će i sigurno ostati s nama jer nema ničega do fizičke uramljene diplome ili zahvalnice koja mami pogled i ukazuje stručnost.

Koliko traje izrada?
Rok izrade diploma ili zahvalnica u ovisi o pripremljenosti Vašeg materijala za tisak. Naručujete li ih prvi puta tada je prvo potrebno dizajnirati i izraditi pripremu za tisak, te je rok izrade 3 do 7 radnih dana. Naručujte li ponovni tisak, bez izmjena ili već imate vlastitu pripremu za tisak (sukladnu našim standardima tj. tehnološkom procesu), rok može biti puno kraći.

Cijena izrade
Za izračun cijene izrade diploma ili zahvalnica molimo vas da nam pošaljete mail s potrebnim informacijama koje se traže u online narudžbi. Za što precizniju cijenu molimo da ispunite što više polja, tj. da nam pošaljete što više informacija za izradu. Kalkulacija cijene sastoji se od više elemenata i ako nedostaje samo jedan element cijena ne može biti konačna.

Online upit diploma - zahvalnica

  • NV katalog 2024.

    Novi Val katalog 2024

-->