Kuverte (omotnice ili koverte) nazivamo ambalažom za dokumente i koristimo ih kada dokumente ili pisma želimo poslati poštom ili dostavom njihovom primatelju. Kuverte se proizvode u pravilu strojno, a najčešće upotrebljavana koverta je popularno zvana “American format” 230×110 mm.

Kome su kuverte potrebne?
Kuverta je potrebna svim poduzećima za svakodnevno slanje raznih tiskovnih materijala kao što su ponude, dopisi, računi i sl.

Koliko traje tisak tj. izrada kuverte?
Rok izrade kuverte ovisi o pripremljenosti vaših materijala za tisak. Naručujete li ih prvi puta tada ih prvo treba dizajnirati i izraditi pripremu za tisak (rok izrade od 3 do 7 radnih dana). Naručujte li ponovno tisak kuverti, bez izmjena ili ako već imate vlastitu pripremu za tisak ili gotove fotolite tj. grafičke filmove (sukladne našim standardima tj. tehnološkom procesu), rok može biti puno kraći.

Cjenik kuverte
U našem kalkulatoru za naručivanje nakon odabira željenih opcija i količine automatski se izračunava cijena. Za složenije izrade molimo vas da nam pošaljete mail s potrebnim informacijama kako bi kalkulacija cijena kuverti bila što točnija.