Offsetni tisak

Offsetni tisak je vrsta tiska kojem se transferira sa offsetne ploče na gumeni plašt, a s njega na arak papira. To je indirektni postupak umnožavanja tiskovne forme na tiskovnu podlogu. Offsetni tisak izrađujemo na kvalitetnim HEILDERBERG strojevima. Zahtjevne poslove odrađujemo na višebojnom offsetnom stroju, gdje nam je najveći otisni format B1 (680×980 mm), a maksimalna gramatura papira za tisak je 350g. Za offsetni tisak manjih naklada i za one koje tiskamo u tzv. spotnim bojama, koristimo jednobojni ili dvobojni offsetni stroj pogodan za tisak npr vizitkarti, memoranduma, kuverata, blokova, naljepnica. Najveća prednost offsetnog tiska je vrhunska kvaliteta otiska i vrlo povoljna cijena za veće naklade.
Neke od materijala koje otiskujemo u offset tisku možete naći na sljedećem linku: Tiskani materijal

Offset