Web marketing

Vjerojatno ste primijetili da u gradu postoje barem dva ista dućana (u praksi ih je mnogo više). Zašto? Ako je kupcu teško ići do prvog približimo mu se s drugim. Tako je i sa web marketingom. Ljudi nešto trebaju naročito ako to vide, ako im se ponudi. Da bi im se približili i ponudili proizvod ili uslugu koristi se web marketing. Jedna od strategija web marketinga je opetovani marketing. Posjetitelj vaše web stranice odlaskom na neku drugu stranicu koja pruža usluge e-marketinga ponovno vidi ono što ga je interesiralo na vašoj web stranici, a nije kupio ili je previdio. U odnosu na ciljnu skupinu ovdje se doslovno ide na ciljnog pojedinca kojeg vaši oglasi prate već prema njegovim pretraživanjima i željama.
U web marketing spada i održavanje facebook-a ili bilo koje druge stranice društvenih mreža koje vas promoviraju.