GRAFIČKA PRIPREMA

Podrazumjeva niz stručnih radnji pomoću kojih dizajnerska rješenja dovodimo do konačnog tiskanog proizvoda. Priprema je vrlo važan i odgovoran segment grafičkog posla. Da bi se kvalitetno obavila, potrebno je znanje i iskustvo o svim tehnikama tiska i dorade proizvoda kao i poznavanje karakteristika materija od kojih se proizvod izrađuje ili na koji se tiska.

Grafička priprema uključuje unos i prijelom teksta, skaniranje i obradu slika, montažu fotografija, a po potrebi i korekture i prijevode teksta za tisak npr. brošura, kataloga, knjiga, letaka, plakata ili nekog drugog tiskanog materijala.

Pripremu za tisak radimo nakon grafičkog oblikovanja proizvoda dizajniranih kod nas kao i na osnovu vaših gotovih grafičkih rješenja koje ste nam predali u elektronskom obliku i nakon dogovora s vama o ciljanom proizvodu.

Neke materijale za tisak možete i sami grafički pripremiti ako imate znanja i uz pomoć naših uputa za grafičku pripremu koje se nalaze na našem serveru i možete ih pogledati ovdje.

Uputstva za grafičku pripremu:

- Kako napraviti grafičku pripremu posjetnica?

CJENIK USLUGA GRAFIČKE PRIPREME
naziv proizvoda/usluge iznos/kn/
SKANIRANJA (1 skan) od 75.00 kn
OBRADA SLIKE NA RAČUNALU - 1 sat rada od 190.00 kn
OSTALE USLUGE RADA NA RAČUNALU (prijepis texta, uređenje) - 1 sat rada od 170.00 kn
ISPIS GRAFIČKE PRIPREME - NA PAUS - A4 format 10 kn
ISPIS GRAFIČKE PRIPREME - NA FOLIJU - A4 format 18 kn
ISPIS GRAFIČKE PRIPREME - NA FILM – m filma 100 kn
ISPISIVANJE NA PAPIRU - A4, cb laser 5.5 kn
ISPISIVANJE NA PAPIRU - A4, cmyk na XEROX-u 5.0 kn
ISPISIVANJE NA PAPIRU - A3 +, cmyk na XEROX-u 10.0 kn