Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta:Rast konkurentnosti poduzeća Novi Val d.o.o. kroz ulaganje u rast proizvodnih kapaciteta

Kratki opis projekta: Dana 28.05.2018. poduzeće Novi vald.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malogospodarstvo, inovacije i investicije,Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Rast konkurentnosti poduzeća Novi Val d.o.o. kroz ulaganje u rast proizvodnih kapaciteta“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.06.1066.Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će ubrzanje proizvodnog procesa, proširenje kapaciteta proizvodnje, otvaranje novih radnih mjesta, rast prihoda i provedbu marketinških aktivnosti.

Ciljevi projekta: Ciljevi projekta su povećanje konkurentnosti i broja zaposlenih kroz uvođenje novog stroja, hardware-a za praćenje strojeva, marketinških i administrativnih aktivnosti.

Očekivani rezultati projekta:

  • Povećanje kapaciteta proizvodnje
  • Ubrzanje proizvodnog procesa
  • Rast prihoda od prodaje
  • Rast broja zaposlenih
  • Projekt proveden u skladu sa zadanim procedurama i pravilima Poziva

Ukupna vrijednost projekta: 439.385,77 Kn

EU sufinanciranje projekta: 298.782,32Kn

Razdoblje provedbe projekta: 01. studenog 2017. – 01.siječnja 2019.

Kontakt osoba za više informacija: Lidija Burnić, lidija@novival.hr, + 385 1 6686 602

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr , http://arhiva.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Novi val d.o.o.